top of page

Group

Public·24 members

Arhetipovi I Kolektivno Nesvesno Knjiga Pdf 11


Arhetipovi i kolektivno nesvesno: knjiga koja otkriva dubinsku psihologiju
Arhetipovi i kolektivno nesvesno je jedna od najpoznatijih i najuticajnijih knjiga švajcarskog psihijatra i psihologa Karla Gustava Junga. U ovoj knjizi, Jung izlaže svoju teoriju o arhetipovima, univerzalnim simbolima i motivima koji se javljaju u snovima, mitovima, religijama i umetnosti svih kultura i vremena. Jung tvrdi da arhetipovi predstavljaju nasleđene obrasce ponašanja i mišljenja koji potiču iz kolektivnog nesvesnog, zajedničkog sloja psihe koji je dublji od ličnog nesvesnog. Kolektivno nesvesno je izvor kreativnosti, intuicije, inspiracije i duhovnosti, ali i konflikta, neuroze i psihoze.


Knjiga Arhetipovi i kolektivno nesvesno je zapravo zbirka devet eseja koje je Jung napisao između 1933. i 1958. godine. U tim esejima, Jung analizira različite arhetipove, kao što su anima i animus (ženski i muški princip u psihi), senka (potisnuti aspekt ličnosti), samost (celovitost bića), majka (simbol zaštite i plodnosti), heroj (simbol hrabrosti i žrtvovanja), trikster (simbol prevare i lukavstva) i mnogi drugi. Jung takođe istražuje odnos arhetipova sa religijom, umetnošću, alhemijom, astrologijom, sinkronicitetom (smislenim slučajnostima) i procesom individuacije (razvojem jedinstvenog identiteta).


DOWNLOAD: https://inutegyu.blogspot.com/?ah=2w417w


Knjiga Arhetipovi i kolektivno nesvesno je nezaobilazno delo za sve koji se bave psihologijom, filozofijom, kulturologijom, antropologijom ili umetnošću. Ova knjiga pruža uvid u dubinsku strukturu ljudske psihe i njen uticaj na istoriju, društvo i kulturu. Knjiga je takođe izvor inspiracije za mnoge pisce, umetnike, naučnike i duhovne tragače koji su prepoznali vrednost Jungove vizije.


Ako želite da pročitate ovu knjigu u PDF formatu, možete je preuzeti sa sledećeg linka: [PDF]. Ovaj PDF sadrži 11 poglavlja knjige Arhetipovi i kolektivno nesvesno na srpskom jeziku. Ako želite da kupite štampano izdanje knjige, možete ga pronaći na sajtu [Google Books]. Ako želite da saznate više o Jungu i njegovoj psihologiji, možete posetiti sajt [Academia.edu], gde možete naći mnoge naučne radove na tu temu.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page